line head

Илия Ваклинов Илиев

Илия Ваклинов Илиев
1921 г.
село Цалапица, област Пловдив.
село Цалапица.
Селско семейство.
Гимназиално.
Неженен.
Данъчен инспектор.
Съюз на българските национални легиони.
23 години.
9-ти километър от Пловдив край река Марица.
5 ноември 1944 г.
гр. Пловдив.
Илия Ваклинов завършва гимназията в гр. Пещера. Заедно с други ученици-легионери организират вечеринки, представят пиеси за Нова година, за Васил Левски, за паметни исторически дати.  Живее и работи като данъчен инспектор в Пловдив. Притежава служебен пистолет, който след 9 септември 1944 г. доброволно предава на новата власт. Арестуван е  в квартирата си от няколко души комунисти от с. Цалапица. На 5 ноември 1944 г. е убит  и заровен на 9-ия километър от Пловдив, на левия бряг на Марица. Убийството е „показно” – присъствали са и комунисти от село Оризари.
Информацията за изчезването и убийството на Илия Илиев се съдържат в спомените на Илия Георгиев Джамбов, Стоян Ваклинов Илиев и  Георги Костадинов Ваклинов, записани от Надежда Любенова.
Надежда Любенова, „Заритите кладенци край Цалапица проговарят”, второ допълнено издание, издателство „Макрос”, Пловдив, 2016 г., с.31,44, 45.