line head

Йордан Игнатов Джамулов

Йордан Игнатов Джамулов
1898 г.
село Цалапица, област Пловдив.
село Цалапица.
Селско семейство.
Женен с три деца.
Писар.
46 години.
село Цалапица.
След 9 септември 1944 г.
село Цалапица.
Йордан Джамулов е писар в селската община преди и след 9 септември 1944 г. През месец октомври 1944 г. е арестуван в селската кръчма заедно с негов приятел. Приятелят е бит и освободен. Йордан Джамулов  е убит. На близките им е известно кой е убиецът, но никога не му е потърсена отговорност. Не научават къде е захвърлено тялото. Не им дават смъртен акт, а те от страх не искат такъв. Чак през 1994 г. получават смъртен акт чрез съда.
Информация за съдбата на Йордан Джамулов се съдържа в спомените на Ангел Йорданов Джамулов, записани от Надежда Любенова.
Надежда Любенова, „Заритите кладенци край Цалапица проговарят”, второ допълнено издание, издателство „Макрос”, Пловдив, 2016 г., с.89, 195.