line head

Съби Кривошиев (отец Стефан)

Съби Кривошиев (отец Стефан)
село Столът, област Габрово.
гр. Севлиево.
Селски.
Средно духовно.
Женен.
Свещеник.
Енорийски свещеник.
местността Биюк меше край Севлиево.
5 октомври 1944 г.
село Столът.
„Народния съд” задочно на 27 март 1945 г.
Осъден на смърт.
Съби Кривошев учи в Духовната семинария, завършва Казанлъшкото педагогическо училище с отличие. През 1924 г. е ръкоположен за свещеник. Двадесет години служи при храма „Света Троица“ в Севлиево. Изявява се като начетен и уважаван духовник. Ползва се с голям авторитет.

След 9 септември 1944 г. е включен в списъка на шестте най-видни граждани на Севлиево, които трябва да бъдат премахнати. На 5 октомври 1944 г. вечерта в дома на отец Стефан пристигат трима младежи и го призовават в милиционерския участък за кратка „справка“. Още същата вечер е разстрелян още петима души.

Гробът му е открит случайно от едно пастирче. В него намират много дълга коса, което се смята за свидетелство, че гробът е на отец Стефан.
Игумения Валентина Друмева „Български свещеномъченици и изповедници за вярата от най-ново време“, том 1, издава Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, Света гора, Атон, 2007 г., с. 22-31.