line head

Панайот Иванов Лалев

Панайот Иванов Лалев
село Стряма, област Пловдив.
село Стряма.
Селско семейство.
Женен с деца.
Жандармерист в село Стряма.
град Пловдив.
Януари 1945 г.
град Пловдив.
Панайот Лалев е жандармерист към общината в Стряма дълги години. Не е извършвал убийства и побои. В началото на 1944 г. е мобилизиран, воюва при Крива Паланка и Деветосептемврийския преврат го заварва на фронта. Той е артилерист и е награден с  кръст за храброст, който пристига в селото след убийството му. На 17 януари 1945 г. е извикан в Пловдив за справка и не се връща. Казват на жена му, че е изчезнал. По-късно арестант от същия участък разказва на близките, че Панайот Лалев е бил жестоко изтезаван и е издъхнал пред очите му.
Сведения за изчезването и убийството на Панайот Лалев се съдържат в спомените на Михаил П. Лалев, записани от Надежда Любенова.
Надежда Любенова, „Стряма – вторият Батак – 1944 г.”, трето допълнено издание, издателство „Макрос”, Пловдив, 2015 г., с. 166-168.