line head

Георги Попвасилев Христов

Георги Попвасилев Христов
гр. Бухово, Софийска област.
гр. Бухово.
Семейство на свещеник.
Средно духовно.
Женен.
Свещеник.
Енорийски свещеник.
Околностите на гр. Бухово.
Октомври 1944 г.
гр. Бухово.
Бащата на Георги Христов е свещеник в Бухово. Той самият е ръкоположен на 29 юли 1926 г. и го наследява. Отец Георги развива голяма духовна дейност. Процъфтява духовния живот в селото, но това не е желано от властта след 9 септември 1944 г.

Един ден през октомври 1944 г. отец Георги изчезва от обед до вечерта, когато се връща неузнаваем, след като му е нанесен жесток побой в участъка на милицията. Бият го жестоко. На другият ден отец Георги отново изчезва, но повече не се връща.
След краха на комунистическия режим през 1989 г. всяка година се прави молитвено възпоминание на отец Георги, без това да се оглася. На църковната стена, вдясно от входната врата на църквата в Бухово, е поставена възпоменателна плоча с лика на отец Георги.
Игумения Валентина Друмева „Български свещеномъченици и изповедници за вярата от най-ново време“, том 2, издава Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, Света гора, Атон, 2007 г., с. 146-152.