line head

Иван Стоянов Райков

Иван Стоянов Райков
1937 г.
БКП.
36 години.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
Правил вражески изказвания и разпространявал клеветнически вицове.
Предупреден от нашите органи.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 12, л. 81, строго секретна информация относно: Някои прояви сред художествената интелигенция през 1973 г. на Шесто управление на ДС.