line head

Димитър Иванов Георгиев

Димитър Иванов Георгиев
Софийски областен съд, 1949 г.
Осъден на смърт чрез обесване.
Димитър Георгиев е член на основаната през месец май 1948 г. горянска група, известна като въоръжена група в Ботевградския балкан. Четата е въоръжена и достига численост от 24 души. Разбита е при акция на Държавна сигурност през юни 1948 г. По съдебния процес срещу заловените четници Димитър Георгиев е осъден на смърт.
Диню Шарланов, „История на комунизма в България“, том 2, изд. „Сиела“, 2009 г., с. 147-148.