line head

Димитър Хаджихристов Кушев

Димитър Хаджихристов Кушев
15 септември 1889 г.
село Поликаище, Княжество България (днес област Велико Търново).
гр. София.
Висше.
Женен.
Агроном.
Министър на земеделието (1941-1942).
БЗНС.
55 години.
Първи върховен състав на „народния съд”.
Осъден на смърт, заплащане на 5 млн. лв. глоба и присъждане в полза на държавното съкровище на целия му имот.
Димитър Кушев е министър на земеделието (1941-1942) в правителството на Богдан Филов. През 1917 г. завършва гимназия във Велико Търново, а след това и Школа за запасни офицери. Участва в Първата световна война като взводен командир. Следва агрономство във Виена и Германия (1923). В периода 1924-1926 г. работи по специалността си в Плевен и Търново. След това е учител в Земеделското училище в Садово до 1928 г. От 1929 до 1930 г. специализира винарство във Виена и Будапеща. Между 1931 и 1934 г. е главен специалист в Министерството на земеделието и държавните имоти, и главен секретар в същото министерство. От 1934 година е член и председател на Съюза на българските градинари. Има големи заслуги за развитието на лозарството и градинарството в България.

Народен представител в 24-то Народно събрание (1938-1939). В периода 15 февруари 1941 – 11 април 1942 г. е министър на земеделието в правителството на Богдан Филов . Изразява известни притеснения относно обявяването на война на Англия и САЩ и на заседание на Министерския съвет иска разяснения от премиера.

След 9 септември 1944 г. Димитър Кушев е арестуван и е един от подсъдимите бивши министри, осъдени на смърт от Първи върховен състав на „народния съд”. Присъдата не подлежи на обжалване. Тя е изпълнена веднага в нощта на 1 срещу 2 февруари 1945 г. в района на Софийските централни гробища, където Димитър Василев е разстрелян заедно с тримата бивши регенти, 8 царски съветници, 21 министри от кабинетите на Богдан Филов, Добри Божилов и Иван Багрянов и 67 депутати от 25-то Народно събрание. Телата са им захвърлени в обща яма, образувана от бомба паднала по време на бомбардировките над София и са зарити със сгурия.
През 1996 г. състав на Върховния съд отменя като незаконосъобразна присъдата, издадена от Първи върховен състав на „народния съд”, с която през 1945 г. Димитър Кушев е осъден на смърт.
1. ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е 1 и 15, л. 10-11 и 220, архив на Първи върховен състав на „народния съд”.
2. Ташо Ташев, „Министрите на България 1879-1999”, Академично издателство „Проф. М. Дринов”, изд. на Министерството на отбраната „Св. Георги Победеносец”, 1999 г., с. 255-256.
dimiturkuchev
Димитър Кушев | Снимка: Ташо Ташев, „Министрите на България 1879-1999”.
dok-2dok-3
Страници от присъдата на Първи върховен състав на „народния съд”, с която Димитър Кушев е осъден на смърт | Източник: Държавна агенция „Архиви”, ЦДА.