line head

Анани Костадинов Янев

Анани Костадинов Янев
гр. Перник.
Трудовата група – лагерът „Слънчев бряг” край Ловеч (1959-1962).Липсва точна информация, кога е въдворен.
По делото на прокуратурата за убийствата в лагерите край Ловеч и Скравена, образувано през 1990 г., за Анани Янев е посочено, че събраните доказателства за обстоятелствата, при които е причинена смъртта му, се градят на едно или две показания. Името му фигурав списъка със 155 лагеристи по делото, за които е установено, че са починали в лагера.
Христо Христов, „Секретното дело за лагерите”, изд. „Сиела”, 2012 г. (второ издание), с. 49, 233.