line head

Георги Янков Преславски

Георги Янков Преславски
гр. София.
Военен.
Полковник.
Лагерът „Белене” в периода 1950-1952 г.
Лагеристът Куни Кунев посочва в спомените си, че Георги Преславски е убит в лагера на 2 февруари 1952 г.
„Горчиви истини” – свидетелства за комунистическите репресии, включващ „Стенания от мрака”, разказ на бившия лагерист Куни Кунев, въдворен в лагера „Белене” (1950-1953), изд. Център за подпомагане на хора, преживели репресии – АСЕТ, 2003 г., с. 43.