line head

Асен Аврамов Стоичков

Асен Аврамов Стоичков
гр. Перник.
Трудовата група – лагерът „Слънчев бряг” край Ловеч.
В обвинителния акт на прокуратурата по делото за убийствата в лагера край Ловеч Асен Аврамов Стоичков е посочен като един от хората, въдворени там по политически причини.  Името му фигура в списъка със 155 лагеристи по делото, за които е установено, че са починали в лагера.
Христо Христов, „Секретното дело за лагерите”, изд. „Сиела”, 2012 г. (второ издание), с. 150, 182, 233.