line head

Алил Агов Алилов

Алил Агов Алилов
Трудовата група – лагерът „Слънчев бряг” край Ловеч.
Името на Алил Алилов фигура в списъка със 155 лагеристи по делото на прокуратурата за убийствата в лагера край Ловеч, образувано през 1990 г., за които е установила, че са починали в лагера.
Христо Христов, „Секретното дело за лагерите”, изд. „Сиела”, 2012 г. (второ издание), с. 233.