line head

Димитър Вълов

Димитър Вълов
Лекар.
В източника на информация не е посочено къде и в кой период е въдворен. Допълнено е, че Димитър Вълов е бил в емиграция. По всяка вероятност е напуснал нелегално НРБ след освобождаването си.
„Български лекари и студенти по медицина, жертви на комунистическия терор 1944-1989”, под редакцията на проф. д-р Кирил Миленков, 2003 г.,с 36.