line head

Асен Вълчев

Асен Вълчев
гр. Гоце Делчев, област Благоевград.
ТВО „Куциян“, към 1948 г.
Йордан Вълчев, „Куциян“, изд. „Карина М“, 1994 г., второ допълнено издание, с. 192.