line head

Доржь Бодмавво

Доржь Бодмавво
ТВО „Куциян“ към 1948 г.
Доржь Бодмавво е калмик.
Йордан Вълчев, „Куциян“, изд. „Карина М“, 1994 г., второ допълнено издание, с. 112.