line head

Гаврил Павлов Николов

Гаврил Павлов Николов
село Голямо Бельово, област Пазарджик.
Държавна сигурност.
ТВО „Куциян“ към 1948 г.
Източник на информацията в профила:
Йордан Вълчев, „Куциян“, изд. „Карина М“, 1994 г., второ допълнено издание, с. 17.