line head

Георги Стоименов

Георги Стоименов
Директор на Софийска област.
Държавна сигурност.
ТВО „Куциян“ към 1948 г.
Йордан Вълчев, „Куциян“, изд. „Карина М“, 1994 г., второ допълнено издание, с. 188.