line head

Владимир Георгиев Николов (Владимир Свинтила)

Владимир Георгиев Николов (Владимир Свинтила)
29 април 1926 г.
гр. Ихтиман, Софийска област.
гр. София.
Висше.
Писател, публицист, журналист и преводач.
23 години.
Държавна сигурност.
Лагерите „Богданов дол” и „Куциян“ към 1949 г.
През 1949 г. е въдворен в концлагера Богданов дол, а след това „Куциян”. Въдворен е по фалшиво обвинение в шпионаж. Излиза от „Куциян” с влошено здравословно състояние.

Завършва право в Софийския университет (1952). Работи като редактор във вестник „Народна култура“ (1957-1959), в издателство „Български художник“ (1960-1964), драматург в Театъра на въоръжените сили (1964-1969), редактор в „София-нюз“ (1969-1971), зам.-главен редактор е във вестник „Софийска правда“ (1974-1977). Сътрудничи с литературнокритически и публицистични статии, рецензии, есета и студии на български и чужди вестници и списания.
Йордан Вълчев, „Куциян“, изд. „Карина М“, 1994 г., второ допълнено издание, с. 81.
vlsvintila
Владимир Свинтила | Източник: Интернет.