line head

Бейсим Расимов Аптулов

Бейсим Расимов Аптулов
Втори обект на лагера „Белене“ към 1985 г.
1 година и 3 месеца.
2 години и 4 месеца.
Насилствено даденото му име при „възродителния процес“ е Бисер Райчев Андонов.
Азис Бей, „Те преминаха през „Белене“, кн. 1, самиздат, 2004 г., с. 159.