line head

Ейюп Рустем Мехмедали

Ейюп Рустем Мехмедали
4 август 1935 г.
село Рудина, област Кърджали.
49 години.
Втори обект на лагера „Белене“ към 1985 г.
1 година и 3 месеца.
2 години и 4 месеца.
Азис Бей, „Те преминаха през „Белене“, кн. 1, самиздат, 2004 г., с. 174.