line head

Вуто Иванов Гинев

Вуто Иванов Гинев
село Български извор, област Ловеч.
Лагерът „Белене” в периода 1950-1953 г.
Вуто Гинев е въдворен в лагера „Белене” заедно с брат си Нейко Иванов Гинев.
„Горчиви истини” – свидетелства за комунистическите репресии, включващ „Стенания от мрака”, разказ на бившия лагерист Куни Кунев, въдворен в лагера „Белене” (1950-1953), изд. Център за подпомагане на хора, преживели репресии – АСЕТ, 2003 г., с. 35.