line head

Димитър Петков Донов

Димитър Петков Донов
село Грамада, област Видин.
Лагерът „Белене” в периода 1950-1953 г.
Димитър Донов е въдворен в „Белене” заедно с баща си Петко Димитров Донов.
„Горчиви истини” – свидетелства за комунистическите репресии, включващ „Стенания от мрака”, разказ на бившия лагерист Куни Кунев, въдворен в лагера „Белене” (1950-1953), изд. Център за подпомагане на хора, преживели репресии – АСЕТ, 2003 г., с. 38.