line head

Владимир Дръндаров

Владимир Дръндаров
гр. София.
Военен.
Адютант на цар Борис III.
Лагерът „Белене” в периода 1950-1953 г.
Владимир Дръндаров е началник на военната канцелария на цар Борис III. След преврата на 19 май 1934 г. под натиск на Военния съюз е отстранен от този пост.
„Горчиви истини” – свидетелства за комунистическите репресии, включващ „Стенания от мрака”, разказ на бившия лагерист Куни Кунев, въдворен в лагера „Белене” (1950-1953), изд. Център за подпомагане на хора, преживели репресии – АСЕТ, 2003 г., с. 42.