line head

Христо Стефанов

Христо Стефанов
Трудовата група – лагерът „Слънчев бряг” край Ловеч.
Христо Стефанов е оцелял лагерист от лагера край Ловеч. Дава свидетелски показания пред прокуратурата по образуването от нея следствие за убийствата в лагера през 1990 г.
Христо Христов, „Секретното дело за лагерите”, изд. „Сиела”, 2012 г. (второ издание), с. 50.