line head

Катя Партова

Катя Партова
гр. Враца.
Студентка.
Лагерът „Босна” към 1949 г.
Катя Партова е студентка по медицина последен курс, когато е въдворена в лагера „Босна” с цел да бъде вербувана, но тя отказва. Чичо ѝ е Константин Партов, министър на правосъдието (1942-1944), осъден на смърт от „народния съд”. След като излиза от лагера Партова завършва медицина и работи в туберкулозния диспансер във Враца.
Цветана Джерманова, „Спомени от лагерите”, изд. „Фараго”, 2011 г., с. 70-71.