line head

Димитър Михайлов Гачев

Димитър Михайлов Гачев
1897 г.
село Брацигово, (днес град), област Пазарджик.
гр. Пловдив.
Женен.
Троцкист.
Лагерът „Белене” (въдворен през първата половина на 50-те години на ХХ век).
Димитър Гачев е известен комунист през 20-те години на ХХ век, ръководител на софийската Военна организация на Българската комунистическа партия. Първоначално отговаря за Пловдивска област, а след това за Софийска. Преминава през специално обучение в СССР за водене на гражданска война. През 1925 г. е осъден на смърт чрез обесване, но присъдата е заменена със строг тъмничен затвор. Излежава 7 години и 4 месеца. В затвора Гачев се отказва от болшевишките си идеи и става троцкист. Секретар на секция в основания във Франция през 1938 г. от Лев Троцки Четвърти  интернационал, алтернативен на сталинския.

След 9 септември 1944 г. прекарва 15 години в лагери и затвори. През 1954 г. е осъден на 20 години лишаване от свобода заради троцкистка дейност – дело №49/54 г. През 1961 г. е освободен.
Димитър Михайлов Гачев има съименник Димитър Иванов Гачев, също роден в Брацигово, но през 1902 г. и починал през 1946 г. в лагер край Колима, Сибир, СССР.
Бившият дипломат и лагерист Стефан Бочев пише в спомените си, че Димитър Гачев е вечно мълчащ и тъжен анархист, комунистите са унищожили цялото му семейство.

Сведения за Димитър Михайлов Гачев се съдържат в спомените на анархиста Георги Константинов и писателя Георги Данаилов. Информация за него съществува и в текст  на проф. Янко Янков-Вельовски.
1. Стефан Бочев, „Белене – сказание за концлагерна България” изд. фондация „Българска наука и изкуство”, 2003 г., второ, пълно издание, с. 651.
2. Георги Константинов, „Емигрантски спомени”, І том, изд. „Шрапнел”, 2011 г.
3. Георги Данаилов „ Доколкото си спомням”, фондация „Свободна и демократична България”, 2000, І част.
4. Янко Янков, „Българската лепта за тероризма”. § 14. „Героичните комунисти (iankov.blogspot.com).