line head

Георги Петров Еремиев

Георги Петров Еремиев
село Галата (днес квартал на Варна).
Лагерът „Белене” (въдворен през първата половина на 50-години на ХХ век).
Бившият дипломат и лагерист Стефан Бочев посочва в спомените си, че заедно с Георги Петров Еремиев са били мазачи на „пилищарника на бай Стойчо [Мушанов]” – измазвали с кал новопостроените кокошарници.
Стефан Бочев, „Белене – сказание за концлагерна България” изд. фондация „Българска наука и изкуство”, 2003 г., второ, пълно издание, с. 670, 728, 729.