line head

Димитър Стефанов Савов

Димитър Стефанов Савов
17 септември (5 септември стар стил) 1887 г.
гр. Враца.
гр. София.
Висше икономическо.
Женен с три деца.
Индустриалец.
Министър на финансите (юни-септември 1944 г.).
Безпартиен.
58 години (осъден), 64 години (въдворен).
Първи върховен състав на „народния съд”, 1945 г.
15 години строг тъмничен затвор, глоба от 1 млн. лева, конфискация на имуществото и лишаване от права.
Лагерът „Белене” (1951).

Димитър Савов е индустриалец и министър на финансите (1944) в правителството на Иван Багрянов. Завършва гимназия в Сливен (1906). През 1910 г. завършва търговски и финансови науки в Берлин, а през 1912 г. – политически и икономически науки в Париж. Той участва в ръководството на множество български предприятия между двете световни войни.

Основател и акционер в няколко търговски и промишлени предприятия – „Савов и Пиперков“, „Оливия“, „Филтис“, „Напред“, акционерно дружество за химически произведения. През различни периоди е член на управителните съвети на Българска народна банка, Банка „Български кредит“, Съединени български банки, Френско-българска банка за международна търговия, Акционерно дружество „Пирин“, „Кораловит“, Българско минно и металургично дружество, Застрахователно дружество „Балкан“и други.

От 1922 до 1943 г. Димитър Савов участва в ръководството на Софийската търговско-индустриална камара, известно време е член на Управителния съвет на Международната търговска камара в Париж. Председател е на Българо-гръцкото дружество (1937-1941) и на Българо-югославската стопанска камара (1940-1941).

След Деветосептемврийския преврат 1944 г. на 1 февруари 1945 г. Димитър Савов е осъден от Народния съд на 15 години затвор, като министър на финансите (1 юни 1944 – 2 септември 1944 г.) в правителството на Иван Багрянов и народен представител (1938-1939). През 1946 г. е освободен, но през 1947 г. е интерниран в Горни Дъбник, а през 1951 г. е въдворен в лагера „Белене”, където малко по-късно умира (18 август 1951 г.).

Dimitur Savov ns
Димитър Савов е баща на политика Стефан Савов (1924-2000), председател на възстановената след 10 ноември 1989 г. Демократическа партия, един от лидерите на СДС и председател на 36-то Народното събрание (в периода 1991-1992 г.).

Бившият дипломат и лагерист Стефан Бочев отбелязва в спомените си:
„... мажа с кал някакъв коптор. В който, зная, вече трети ден лежи трупът на един Димитър – ама Вълев ли, Савов ли…бивш индустриалец казаха, но известно време и министър на търговията.”

По това време в лагера „Белене” са въдворени двама бивши министри – Димитър Савов и Димитър Вълев. Димитър Вълев е министър на търговията, но остава жив и умира през 1967 г.

През 1996 г. състав на Върховния съд отменя като незаконосъобразна присъдата, издадена от Първи върховен състав на „народния съд”, с която през 1945 г. Димитър Савов е осъден.
1. ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 5, т. 1, л. 10 и 14; а.е. 19, л. 65, архив на Първи върховен състав на „народния съд”.
2. Стефан Бочев, „Белене – сказание за концлагерна България” изд. фондация „Българска наука и изкуство”, 2003 г., второ, пълно издание, с. 575.
3. Ташо Ташев, „Министрите на България 1879-1999”, Академично издателство „Проф. М. Дринов”, изд. на Министерството на отбраната „Св. Георги Победоносец”, 1999 г., с. 395-396.
dimitursavov
Димитър Савов | Снимка: Ташо Ташев, „Министрите на България 1879-1999”.
0102
Факсимилета от началната страница на присъдата на Първи върховен състав и в частта, отнасяща се до Димитър Савов | Източник: Държавна агенция „Архиви”, ЦДА.