line head

Как да използвате сайта „ПАМЕТ 1944-1989” ефективно

В този текст ще намерите по-подробни пояснения за това как може ефективно да използвате pametbg.com и какви са функциите и възможностите на вградената в него система за разширено търсене.


Основни секции на pametbg.com

Менюто на сайта се състои от 8 основни секции – „МИСИЯТА”, „КОМУНИЗМЪТ”, „ПРЕСТЪПЛЕНИЯ”, „ЖЕРТВИ”, „ДОКАЗАТЕЛСТВА”, „СВИДЕТЕЛСТВА”, „ОСЪЖДАНЕ”, „МЕСТА НА ПАМЕТ”. В секция „МИСИЯТА” ще намерите информация за проекта, настоящата статия за начина на използването му, а в рубриката „Новини” ще се публикуват информации, свързани изключително със сайта – официалното му представяне, презентирането му и др. В „Новини” ще се публикува информация и за качването на по-голяма група профили на жертви, които ще ориентират по-добре вас, читателите.

В секцията „КОМУНИЗМЪТ” ще откриете информация за идеологията, изповядвана от БКП, за нейните ръководители и факти за трита фалита по време на режима ѝ. В секцията „ПРЕСТЪПЛЕНИЯ” е представена информация за по-важните престъпления на комунистическия режим като всяко едно от тях е публикувано в отделна статия.

Секцията „ЖЕРТВИ” се различава от останалите секции на сайта. Тук са систематизирани жертвите по вида на репресията – от убити до профилактирани. Секцията „ДОКАЗАТЕЛСТВА” е предназначена за публикуването онлайн документи, описващи конкретна репресия. В секцията „СВИДЕТЕЛСТВА” ще намират място разкази и спомени на хора, преживели репресия или документи, свидетелстващи за това.

В секцията „ОСЪЖДАНЕ” са представени опитите за осъждането на отделни престъпления на комунизма в България и в чужбина, а така също и важния текст за опитите за международно осъждане на комунизма и престъпленията му. В секцията „МЕСТА НА ПАМЕТ” са публикувани информации за онези места на памет в България, свързани с престъпленията на режима на комунистическата партия, които след краха на тоталитарната система са се превърнали в място на почит на жертвите на комунизма. Тук също така ще откриете и рубрика за мемориали и паметници, които са изградени в страната, свързани с жертвите на комунизма. Всички изброени основни секции са организирани с падащи менюта, които лесно ще отвеждат читателите към съответната рубрика.


По-сериозно внимание на секция „ЖЕРТВИ”

Обърнете по-специално внимание на секцията „ЖЕРТВИ”, тъй като там са систематизирани жертвите по вида на репресията. Така например, като кликнете на рубриката „Убити” тя ще ви отведе на страниците, на които са систематизирани по азбучен ред жертвите единствено по признака на най-тежката репресия – убийството. Ако активирате рубриката „Осъдени” ще отидете на страниците, където са систематизирани само осъдените. Същото положение важи и за всички останали рубрики в секцията.

При активиране на която и да е от съответните рубрики в секцията „ЖЕРТВИ” ще попаднете на прозорци/страници, на които ще откриете подредени по азбучен ред имена под формата на линкове. С активирането на всяко едно от тези имена те ще ви отведат до профила на съответната жертва.


Профил на жертвите

Въпросният профил на жертвите е стандартен и включа събраната за съответния човек/жертва информация, систематизирана по редица показатели, а така също и снимка на жертвата и документ/и, свързани с нея (ако такива са открити).

По тази причина профилите на една голяма част от жертвите не са придружени със снимки или документи. Техническите възможности обаче на сайта са така изградени, че при откриването на допълнителна информация за жертвата, включително снимки и документи, те ще могат да се добавят безпроблемно на вече публикувания профил.

Важно е да се знае, че жертвите се систематизират в секцията „ЖЕРТВИ” по тежестта на репресия, приложена срещу тях. Например един човек може да е осъден, но когато присъдата е смъртна, неговият профил ще бъде открит, не в рубриката „Осъдени”, а в рубриката „Убити”. Друг пример: ако дадена жертва е въдворена в лагер, но е убита там профилът на тази жертва ще бъде открит отново в рубриката „Убити”, а не в рубриката „Въдворени в лагер”.  В самия профил на жертвата обаче информацията за видовете репресия срещу нея е посочена пълноценно.


За източниците на информация

Основателят на сайта pametbg.com Христо Христов е обърнал особено внимание на удостоверяването на истинността на публикуваната информация. Затова последният показател във всеки профил е „Източник на информацията в профила”. В него се посочва използвания източник, като той може да бъде повече от един.

По отношение на публикуваните снимки или документи в профилите на жертвите, а и в някои от основните секции сайтът pametbg.com коректно и стриктно спазва авторските правата, като посочва източника на снимките и документите.


За жертвите

В pametbg.com няма да откриете информация само за жертвите, които са убити, безследно изчезнали, въдворени или осъдени, какъвто подход е използван до момента при опитите за систематизирането им. За първи път на сайта полето на репресии се разширява, като се добавят и хората, които са изселени, а също така и тези, които са преследвани от Държавна сигурност по политически признак.

При своята дългогодишна работа в архивите авторът на сайта Христо Христов установява, че много хора са следени, разработвани или наблюдавани от ДС без те на времето да имат информация или конкретни доказателства за това, или представа как тази конспиративна дейност на репресивния апарат на БКП срещу тях се е отразила на техния живот, кариера, положение в обществото или на семейството им като цяло.

По тази причина сайтът е насочил изследването и събирането информация за жертвите, които по политически признак са станали обекти на  ДС или разузнавателните служби на БНА и са влезли в тяхното полезрение. Такива хора могат да бъдат определени като „пасивни” жертви – по-различни от онези, които са убити, съдени или въдворени в лагери, но техните съдби също са част от глобалната репресия на комунистическия режим срещу българското общество и не бива да бъдат подценявани или пренебрегвани. По тази причина на сайта читателите ще могат и да откриват и профили на такъв тип жертви. Те могат да бъдат открити чрез системата за разширеното търсене – категория „По обекти на Държавна сигурност”.

Вероятно някои от тези т. нар. пасивни жертви изобщо не знаят, че са били обекти на репресивния апарат на БКП или че техни прояви са засечени от него. Но тази информация е важна, както за цялостното изследване на обхвата на репресиите при комунизма, така и за семействата на такива хора и техните наследници.


Използване на системата за разширено търсене на жертви

Много важен елемент от философията на сайта е възможността той да е в състояние да представя на максимално профилирана информация за жертвите. Това е направено чрез създаването на система за разширено търсене. „РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ НА ЖЕРТВИ” е специално изградена търсачка в pametbg.com (виж линк към нея – ТУК), която ще откриете в дясната част на началната страница на сайта в рубриката „Търсене”. Тя представлява система за разширено търсене на жертви, изградена по над 110 показатели. Тези показатели са групирани в 8 основни категории за разширено търсене, а именно:
  • По групи, преследвани от комунистическия режим;
  • По партийна принадлежност;
  • По вероизповедание;
  • По „народен съд”;
  • По региони;
  • По лагери;
  • По затвори;
  • По обекти на Държавна сигурност.


Подкатегории „Интелигенция” и „Бивши хора”


Обърнете внимание, че ако решите да извършите търсене на „По групи, преследвани от комунистическия режим” и специално по заложената в нея категория „Интелигенция” ще се активира отделна подкатегория на „Интелигенция, в която ще може да посочите дали искате да търсите профили на жертви сред писатели, артисти, художници и други представители на художествената или научно-техническата интелигенция.

Същото важи и за категорията „Бивши хора”, при която се активира подкатегория, която ще ви насочи към избор между банкери, търговци, индустриалци, адвокати, държавни служители и др.

Разширено комбинирано търсене

Системата за разширено търсене не само позволява да извършите търсене по един показател, но и да го комбиниране между изброените по-горе 8 основни категории.

Например, еднократно може да извършите търсене на въдворените в лагера „Белене”. Тогава ще ви се появят профилите на жертвите, качени в сайта, които са били въдворени в този лагер.

Търсачката обаче ви дава възможност да направите и още по-концентрирано търсене по отношение на лагеристите в „Белене”. Например, като го комбинирате с търсене по група, преследвана от режима, по партийна принадлежност и по регион. Така може да зададете търсене с филтрите „Белене” – „Политици” – „Земеделци” – „София-град”. Търсачката ще ви отсее онези жертви, които отговарят точно на тези зададени критерии.

Друг пример: Искате да разберете кои от жертвите, лежали в Старозагорския затвор, са от област Пловдив. В този случай активирате тези два филтри и получавате желания резултат.

Ако резултатът е нулев това означава, че към този момент няма качен профил, потърсен от вас с тези критерии. С разширяването на базата данни за жертвите възможностите на търсачката ще се разширяват. В сайта е изграден броят, който ви показва колко са качените профили на жертви на pametbg.com, което да служи като ориентир на читателите.

Разширеното търсене дава и още една възможност за комбиниране. В критериите за търсене „По лагери”, „По затвори” и „По обекти на Държавна сигурност” можете да изберете една, или повече от една позиции. Това става като задържите клавиша „Ctrl” и изберете критериите, които желаете. Това е предвидено, защото има случаи, при които една жертва е била в повече от един затвор или лагер, или е била различен обект (на наблюдение, разработка или проверка и т.н.).

Така например в критерия „По лагери” може да активирате „Белене” и „Богданов дол” (или друга комбинация), като в този случай търсачката ще ви отсее информация за жертвите, които са били и в двата лагера.

Важно е да се отбележи, че в началото на сайта, когато качените профили на жертви са по-малко, някои от възможните паралелни търсения няма да дават резултати.


За търсенето по „народен съд”

За жертвите на „народния съд” е създадена отделна категория, в която е организирана възможност да се извършва търсене по всеки един от 13-те върховни съдебни състави. Поради големия броя на областните съдебни състави всичките жертви, съдени по тях ще бъдат систематизирани в подкатегорията „Областни състави".

Поради огромния обем на архивите на „народния съд” и малкия екип, с който pametbg.com разполага, на този етап приоритет е даден на обработването на информацията за жертвите по върховните състави и по-конкретно по Първи и Втори върховни състави, по които са съдени регентите, царските съветници, министрите и депутатите.


Търсене по име или ключова дума

Ако се интересувате от конкретна жертва бързият начин да я откриете, е да използвате опцията „ТЪРСИ В САЙТА”. Тази позиция ще я намерите в рубриката „ТЪРСЕНЕ” в дясно на началната страница на сайта. При нея е необходимо в полето „Ключова дума” да напише търсеното от вас име и да активирате бутона за търсене.

Чрез разработените системи за търсене сайтът pametbg.com ви предлага изключително широки възможности за търсене, селектиране и откриване на конкретна информация за жертвите на комунизма по различни групи в обществото, по вида на репресията, по места на репресии (лагери и затвори), по региони в страната и др. Това е направено, за да може сайтът да е максимално полезен за читателите му.


Контакт със сайта „ПАМЕТ 1944-1989”

Желаещите да влязат във връзка със сайта pametbg.com, могат да направят това чрез активиране на рубриката „Изпрати своя разказ или спомен/Контакти”. Техните писма ще бъдат лично преглеждани от основателя на сайта журналиста Христо Христов, който има задължението да им отговаря. Конфиденциалността на тази кореспонденция е гарантирана.