line head

Раймонда Бенджаминова Варон

Раймонда Бенджаминова Варон
гр. София.
гр. София, 1961 г.
с. Рогозина, Толбухински окръг (днес област Добрич, община Генерал Тошево).
Столично управление на МВР-ДС.
Раймонда Варон е дъщеря на Бенджамин Варон (виж профила му – ТУК), политзатворник от БКП преди 9 септември 1944 г. и ръководител на катедрата по политическа икономия във Висшия финансово-счетоводен институт (към 1960 г.).

Той е един от членовете на групата на Никола Куфарджиев която през 1960 г. в открито писмо до ЦК на БКП критикува политиката на Тодор Живков и други висши партийни ръководители (виж повече за групата и писмото ѝ в профила на Никола Куфарджиев – ТУК).
АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 12, оп. 1, а. е. 850, л. 1-2, заповед на министъра на вътрешните работи №84/29 април 1961 г. за изселване на лица от гр. София, подписана „за министър” от зам.-министъра на вътрешните работи ген. Мирчо Спасов. Документът e включен в разширеното електронно издание на сборника „Държавна сигурност – административни, принудителни и наказателни мерки” на Комисията по досиетата, 2014 г.
0102
Заповедта за изселването на Бенджамин Варон и семейството му през 1961 г. | Източник: comdos.