line head

Рангел Александров Кълвачев

Рангел Александров Кълвачев
1914 г.
село Цалапица, област Пловдив.
село Цалапица.
Селско семейство.
Занаятчийско училище в Гара Кричим (днес гр. Стамболийски).
Женен с две деца.
Касапин.
30 години.
село Цалапица.
Около 24 септември 1944 г.
село Цалапица.

Рангел Кълвачев завършва занаятчийско училище в Гара Кричим с профил касапин. Обзавежда своя касапница, получава майсторско свидетелство. На състезания в бранша винаги се класира на първо място. С политика не се занимава. Снабдява с месо партизаните, купува им обувки по тяхна заповед.

На 9 септември 1944 г. е арестуван заедно с баща си и още над 30 души и затворен в кметството. Според свидетели е имало спор кого да ликвидират: бащата или сина. Освобождават бащата и го принуждават да предаде всичките си пари, за да спаси Рангел. Бащата плаща, но синът му не е освободен, а измъчван и убит по най-жесток начин. След смъртта тялото е захвърлено на брега на Марица. Убийците казват на близките, че той е изпратен в затвора в Пловдив. Те го търсят там, но не го откриват.

Семейството получава съдебно решение за смъртта на Рангел Кълвачев – акт №80 от 16 декември 1947 г. – обявен е официално за безследно изчезнал. Въпреки това, по-късно синовете му са преследвани и тормозени като „синове на ликвидиран от народната власт и членове на семейство, което е настроено враждебно към мероприятията на народната власт”.

Информацията за съдбата на Рангел Кълвачев се съдържат в спомените на Трендафил Рангелов Кълвачев и Александър Рангелов Кълвачев, синове на Рангел Кълвачев, записани от Надежда Любенова.
Надежда Любенова, „Заритите кладенци край Цалапица проговарят”, второ допълнено издание, издателство „Макрос”, Пловдив, 2016 г., с.77-85.