line head

Христо Петров Донев

Христо Петров Донев
15 октомври 1910 г.
гр. Симеоновград, област Хасково.
гр. Стара Загора.
Висше духовно.
Женен.
Свещеник.
Енорийски свещеник.
34 години.
гр. Стара Загора.
Христо Донев е завършил Пловдивската духовна семинария, а след това продължил образованието си в Духовната академия. Старозагорският митрополит Павел го ръкоположил в свещенически сан на 25 февруари 1935 г. в храм „Св. Николай“ в Стара Загора. Развива голяма духовна дейност с християнското братство при храма.

След политическата промяна през септември 1944 г. отец Христо е арестуван и жестоко изтезаван. Целта била да го сплашат и да се съгласи да стане доброволен сътрудник на Държавна сигурност. Този юдин грях той не е сторил. Престоял шест месеца в подземията на старозагорската милиция. Обвинителите му искали смъртна присъда. Тогава обществеността се надигнала в негова защита. Събирали се подписи в негова подкрепа. Това го спасило. На 11 септември 1945 г. бил освободен, след като минал през едногодишния ад на изтезанията. След излизането му продължил да служи в същия храм. Почива на 19 юли 1984 г.
Игумения Валентина Друмева „Български свещеномъченици и изповедници за вярата от най-ново време“, том 2, издава Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, Света гора, Атон, 2007 г., с. 61-65.