line head

Алван Мехмедов Кьойбашиев

Алван Мехмедов Кьойбашиев
27 май 1953 г.
село Ябланово, област Сливен.
32 години.
Затвор Бобов дол.
1 година и 1 месец.
Втори обект на лагера „Белене“ към 1985 г.
1 година и 1 месец.
1 година и 2 месеца.
Насилствено даденото му име при „възродителния процес“ е Атанас Михайлов Николов. Престоял е 1 месец в арест.
Азис Бей, „Те преминаха през „Белене“, кн. 1, самиздат, 2004 г., с. 153.